Posts Tagged With 'GEM TV'

«جم تی وی» برای اسرائیل سنگ تمام گذاشت!!

«جم تی وی» برای اسرائیل سنگ تمام گذاشت!!

با پخش فیلم ضد فلسطینی؛ ** «جم تی وی» برای اسرائیل سنگ تمام گذاشت!! . . . . در گرماگرم اعتراضات جهانی علیه سوزاندن یک نوزاد فلسطینی توسط صهیونیست‌ها، گروه شبکه های ماهواره ای جم، یک فیلم ضدفلسطینی را در برنامه های خود...
GEM TV

GEM TV

GEM TV: شبکه ی ماهواره ای GEM TV با پخش سریال های مبتذل از کشور ترکیه ، برای مخاطبان ایرانی ، بنیان خانواده ی ایرانی را هدف قرار داده است و با عادی نشان دادن روابط نامشروع و خیانت به همسر ، قصد در ترویج هرزگی و فحشا دارد که این...