Posts Tagged With 'کاخ سفید: در حمله به یمن مشارکت داریم'

کاخ سفید: در حمله به یمن مشارکت داریم

کاخ سفید: در حمله به یمن مشارکت داریم

کاخ سفید: در حمله به یمن مشارکت داریم کاخ سفید از مشارکت خود در تجاوزگری ارتش سعودی به یمن پرده برداشت و اعلام کرد: واشنگتن در عملیات یمن، کمک های لجستیکی و اطلاعاتی ارائه می کند. کاخ سفید افزود: آمریکا به طور مستحکم در...