Posts Tagged With 'شیطان پرستی'

دختر 16 ساله خون و گوشت انسان می خورد

دختر ۱۶ ساله خون و گوشت انسان می خورد

دختر ۱۶ ساله خون و گوشت انسان می خورد دختری ۱۶ ساله در کشور زیمباوه اعتراف نمود که مدتی که در گروه شیطان پرستان بوده از گوشت انسان تغذیه می کرده و خون انسان می نوشیده. او این دو عمل را به عنوان مراسم آیینی در فرقه به همراه...