Posts Tagged With 'شهری با تاریخی آتشین'

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان این تصاویر مربوط به یک جشن سالیانه در شهر east Sussex در کشور انگلستان می باشد که هر ساله در ۵ نوامبر در وقت غروب انجام می گیرد و تا نیمه شب ادامه دارد. دلیل این جشن به...