Posts Tagged With 'جنایت هولناک داعش در شهر تاریخی سوریه'

جنایت هولناک داعش در شهر تاریخی سوریه

جنایت هولناک داعش در شهر تاریخی سوریه

جنایت هولناک داعش در شهر تاریخی سوریه: بیشتر قربانیان عناصر داعش در شهر تدمر، زنان و کودکان و افراد سالخورده هستند. تلویزیون رسمی سوریه روز یکشنبه به نقل از منابعی داخل شهر تدمر اعلام کرد که داعش حداقل ۴۰۰ نفر از اهالی...