Posts Tagged With 'بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه'

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه

بازار داعش برای فروش زنان در فلوجه: وزارت حقوق بشر عراق از دایر شدن بازار فروش زنان و دختران ایزدی در شهر فلوجه در استان الانبار این کشور خبر داد. وزارت حقوق بشر عراق اعلام کرد، به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد...