Posts Tagged With 'استاد رحیم پور ازغدی'

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: تعداد شهدای بحرین در مقایسه با جمعیت این کشور رقم بالایی است، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰نفر از جمعیت بحرین شهید شده‌اند که این رقم بالایی است و اگر بخواهیم آن را تشبیه کنیم مانند آن است که در ایران ظرف یکی دو...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

در اسلام
استاد رحیم پور ازغدی: به قول سلمان فارسی وقتی که دید بعد از فوت پیامبر ریختند به خانه علی و علی را به زور کشیدند به سمت مسجد برای بیعت. آنجا دارد که بعضی از اصحاب خاص حضرت امیر دست به شمشیر به چشم علی نگاه می‌کردند که ایشان...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: از چامسکى که یک متفکر آمریکایى یهودى است ولى منتقد،در باره تکثر قدرت و دمکراسى در آمریکا پرسیدند. گفت تکثر قدرت و دمکراسى نیست ، دعواى دو حزب حاکم در آمریکا مثل اختلاف پپسى کولا و کوکا کولا است و...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: حضرت مهدى ارزش ها را عوض میکنند. البته کارى میکنند که بعد از مدتى فقیرى در زمان ایشان نخواهد بود. اما کار أصلى ایشان این است که دیگر فقیر بخاطر فقرش تحقیر نشود. چیزى که الان بین ماهست، در چشم ما...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: روایت داریم که دو نفر روى اسب نشسته بودند و با هم بحث میکردند و حضرت على(ع) به ایشان میرسد و میگوید اگر گفتگویتان طول میکشد از اسب بیایید پایین. چرا روى اینها نشسته اید؟ بیایید پایین با هم بحث...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: اگر یک کسى در این مملکت ناسیونالیست و ملى گرا بود،ولو غیر مذهبى و مخالف امام و انقلاب، دیگر جنگ که باید مى آمد، چون مملکت داشت از دست میرفت. ناسیونالیست ها و ملى گرا هاى ایران، خیلى آلرژى دارن روى عرب...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

در اسلام
استاد رحیم پور ازغدی: در جنگ خندق، فشار زیاد شد. مسلمان ها محاصره شدند؛ گرسنگی و بدبختی فشار آورد و عده ای از رزمنده ها شک کردند. نیروهای دشمن را می دیدند که زیادند. وقتی خندق را می کندند، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: دوباره خط تحجر در حوزه تقویت شده است.من خواهش میکنم دوستان منشور روحانیت امام(ره) را یکبار دیگر ببینند. امام میگوید ما یک حوزه علمیه نداریم، ٢ تا حوزه علمیه داریم. ما در درون حوزه هاى علمیه ٢ تیپ...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: این یونیفرم مخصوص فارغ التحصیلى را که دیدم، به یاد نوشته یکى از مورخین علم در اروپا افتادم که خودش هم اروپایى است. ریشه تاریخى این شنل فارغ التحصیلى را، برگردانده بود به قرن ١٣ و ١۴ میلادى و آنجا...
استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی: حساسیت ها چطور سر و ته میشود… روى برخى چیزها باید داد بزنیم،سکوت مى کنیم،بعضى چیزها مسائل درجه ٣ و ۴ است، مهم اش میگیریم… میگویند یک بازارى مقدس متدینى بود که در خانه اش روضه داشت مرتب. یک تک...