Posts Tagged With 'آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد'

آمريكا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز كرد

آمریکا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز کرد

آمریکا آموزش عناصر مسلح در اردن را آغاز کرد: یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش این کشور کار آموزش اعضای گروه های مسلح در اردن را برای آماده کردن آنها جهت نبرد در سوریه آغاز کرد. این مسئول آمریکایی که خواست نامش فاش نشود،...