Posts Tagged With '‏نوروز‬'

‏نوروز‬

‏نوروز‬

‏نوروز‬: از معلی بن خنیس روایت است که گفت : به محضر امام صادق علیه السلام در روز‫#‏نوروز‬ وارد شدم که فرمود: می دانی امروز چه روزی است ؟ گفتم : فدایتان شوم ، این روز روزی است که عجم آن را بزرگ می دارند و در آن هدیه می دهند ....