Posts Tagged With 'کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم'

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم : * 1- روزی 5 دقیقه با امام زمانت خلوت کن . حتما نباید گریه کنی که در حرف زدنت . اما بعد مدتی متوجه میشی که با هیشکی دیگه نمیتونی رازهایت و حرفای دلت رو درمیون بگذاری جز با...
کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم : ( مخصوص ماه رجب ) 1- فکر کن در ماه ولادت امام علی ع یک شیعه ی علی بن ابی طالب دعایی کند نه برای خودش بلکه برای پسر حیدر کرار . حالا میشه خدایی که سریع الرضا هست ان دعا را...
کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم

کارهایی که میتوانیم برای نزدیکتر شدن ظهور انجام دهیم : 1: هر روز صدقه بدید برای سلامتی امام زمان عج زیرا این کار خیلی قشنگ به شمار میرود برای خدا . تو با این کار نشان میدهی که امامت برات خیلی مهم و برای سلامتیش صدقه میدی . پس...