Posts Tagged With 'چرا عربستان در جنگ یمن تسلیم شد ؟!'

چرا عربستان در جنگ یمن تسلیم شد ؟!

چرا عربستان در جنگ یمن تسلیم شد ؟!

چرا عربستان در جنگ یمن تسلیم شد ؟! عربستان سعودی در حالی از توقف عملیات نظامی علیه یمن خبر داد که هیچکدام از اهداف اعلام شده این کشور برای آغاز این تجاوز، تحقق نیافت. روزنامه “الاخبار” لبنان روز چهارشنبه در مقاله ای...