Posts Tagged With 'پشت پرده ی من و تو'

آش شور من و تو...

آش شور من و تو…

از شوری آش صدای همه دراومد!! باز هم من و تو …باز هم…...