Posts Tagged With 'هشدار سردار جزایری به عربستان و آمریکا'

هشدار سردار جزایری به عربستان و آمریکا

هشدار سردار جزایری به عربستان و آمریکا

هشدار سردار جزایری به عربستان و آمریکا: سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح: هشدار میدهم که در صورت ایجاد مزاحمت برای کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای یمن؛ آتشی به پا می‌شود که مهار آن از دست...