Posts Tagged With 'هرگز فکر نکن که داعشی ها اولین انسان سوزان عالمن!؟'

هرگز فکر نکن که داعشی ها اولین انسان سوزان عالمن!؟

هرگز فکر نکن که داعشی ها اولین انسان سوزان عالمن!؟

هرگز فکر نکن که داعشی ها اولین انسان سوزان عالمن!؟ اولین انسان سوزها اولی و دومی بودند که تصمیم داشتن اهل بیت پیامبر را زنده زنده بسوزانند ولی حضرت زهرا سلام الله علیها فدای بقیه شد و پشت در...