Posts Tagged With 'نویسنده سرشناس عرب: عربستان در باتلاق یمن گرفتار شد'

نویسنده سرشناس عرب: عربستان در باتلاق یمن گرفتار شد

نویسنده سرشناس عرب: عربستان در باتلاق یمن گرفتار شد

نویسنده سرشناس عرب: عربستان در باتلاق یمن گرفتار شد: روزنامه نگار و نویسنده سرشناس عرب، تأکید کرد که عربستان با تجاوز به یمن خود را در باتلاق این کشور گرفتار کرد. “عبدالباری عطوان” نوشت: مخالفت پاکستان با مشارکت در...