Posts Tagged With 'نقشه تازه رژیم اسرائیل برای الحاق کرانه باختری'

نقشه تازه رژیم اسرائیل برای الحاق کرانه باختری

نقشه تازه رژیم اسرائیل برای الحاق کرانه باختری

نقشه تازه رژیم اسرائیل برای الحاق کرانه باختری: ارتش رژیم صهیونیستی در فرمانی از اجرای قانون کیفری این رژیم از یکم ژوئن آینده در کرانه باختری رود اردن خبر داد که فلسطینی ها آن را مقدمه ای برای ملحق کردن کرانه باختری به...