Posts Tagged With 'موفقیت جدید جنبش بایکوت “اسرائیل”'

موفقیت جدید جنبش بایکوت "اسرائیل"

موفقیت جدید جنبش بایکوت “اسرائیل”

موفقیت جدید جنبش بایکوت “اسرائیل” جنبش بایکوت و تحریم رژیم صهیونیستی موسوم به «BDS» با اجبار یک شرکت بزرگ فرانسوی به انصراف از سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی به موفقیت بزرگی دست یافت. به گزارش پایگاه خبری شبکه...