Posts Tagged With 'منابع دیپلماتیک: فرار 4 هزار سرباز سعودی'

منابع دیپلماتیک: فرار 4 هزار سرباز سعودی

منابع دیپلماتیک: فرار 4 هزار سرباز سعودی

منابع دیپلماتیک: فرار 4 هزار سرباز سعودی: منابع دیپلماتیک اروپایی از فرار 4 هزار سرباز سعودی از مناطق مرزی عربستان با یمن خبر دادند. روزنامه “گلوبال ریسرچ” به نقل از این منابع اروپایی در ریاض تأکید کرد که این افراد...