Posts Tagged With 'ملاقات رئیس “موساد” با همتای خود در ریاض !'

ملاقات رئیس "موساد" با همتای خود در ریاض !

ملاقات رئیس “موساد” با همتای خود در ریاض !

ملاقات رئیس “موساد” با همتای خود در ریاض ! یک روزنامه نزدیک به نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ملاقات رئیس “موساد” با همتای خود در عربستان سعودی خبر داد. سایت خبری “رأی الیوم” روز یکشنبه به نقل از روزنامه...