Posts Tagged With 'مفتی سعودی: مرد میتواند گوشت همسرش را بخورد'

مفتی سعودی: مرد میتواند گوشت همسرش را بخورد

مفتی سعودی: مرد میتواند گوشت همسرش را بخورد

مفتی سعودی: مرد میتواند گوشت همسرش را بخورد: یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت: اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می‌تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد. به نقل از...