Posts Tagged With 'مـــَــرد…'

مـــَــرد...

مـــَــرد…

مـــَــرد… اونایی بودن که واسه خاطر حفظ ناموس مردم رفتن جنگ نه اونائیکه سر ناموس مردم در جنگند کسانی که از تمام هست و نیستشون گذشتن! یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده… یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره آب میشدند...