Posts Tagged With 'مسجد الاقصی'

فریب بزرگ

فریب بزرگ

فریب بزرگ: سالهاست صهیونیزم جهانی با همراهی فراماسونهای جنایتکار تصویر مسجد قبه الاصخره را از رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به جای مسجد الاقصی حقیق نشان میدهند و شما هرگز نمیتوانید این عکس را در هیچ یک از شبکه های...
مسجد الاقصی یا قبه الصخره  ؟

مسجد الاقصی یا قبه الصخره ؟

 مسجد الاقصی یا قبه الصخره  ؟ بسیاری از ما مسجد الاقصی را نمی شناسیم و این اصلا اتفاقی نیست.کاملا دقت کنید قسمت سمت چپ تصویر  قبه الصخره است و قسمت سمت راست تصویر مسجد الاقصی است.اما با این حال، در هر زمان که در کشوری...