Posts Tagged With 'قدردانی وزیر خارجه عراق از حمایت‌های ایران'

قدردانی وزیر خارجه عراق از حمایت‌های ایران

قدردانی وزیر خارجه عراق از حمایت‌های ایران

قدردانی وزیر خارجه عراق از حمایت‌های ایران: وزیر خارجه عراق از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه این کشور با داعش قدردانی کرد. “ابراهیم جعفری” در دیدار “حسین دهقان” وزیر دفاع کشورمان گفت: عراق مشغول یک...