Posts Tagged With 'قدردانی مشاور بشار اسد از ایران و روسیه'

قدردانی مشاور بشار اسد از ایران و روسیه

قدردانی مشاور بشار اسد از ایران و روسیه

قدردانی مشاور بشار اسد از ایران و روسیه: مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه، از نقش روسیه و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد. خانم “بثینه شعبان” در خصوص تغییر لحن...