Posts Tagged With 'قبه الصخره'

مسجد الاقصی یا قبه الصخره  ؟

مسجد الاقصی یا قبه الصخره ؟

 مسجد الاقصی یا قبه الصخره  ؟ بسیاری از ما مسجد الاقصی را نمی شناسیم و این اصلا اتفاقی نیست.کاملا دقت کنید قسمت سمت چپ تصویر  قبه الصخره است و قسمت سمت راست تصویر مسجد الاقصی است.اما با این حال، در هر زمان که در کشوری...