Posts Tagged With 'فرار سعودی‌ها از پادگان‌ها در پی اسارت 4 تفنگدار'

فرار سعودی‌ها از پادگان‌ها در پی اسارت 4 تفنگدار

فرار سعودی‌ها از پادگان‌ها در پی اسارت 4 تفنگدار

فرار سعودی‌ها از پادگان‌ها در پی اسارت 4 تفنگدار: با فرار افسران و تفنگداران سعودی از پایگاه نظامی “جلاح”، این پایگاه سعودی که در استان نجران واقع شده است، به دست مبارزان یمنیِ قبیله همدان بن زید افتاد. با پیشروی...