Posts Tagged With 'عکسی که تمام کاربران شبکه های اجتماعی را به گریه انداخت'

عکسی که تمام کاربران شبکه های اجتماعی را به گریه انداخت

عکسی که تمام کاربران شبکه های اجتماعی را به گریه انداخت

عکسی که تمام کاربران شبکه های اجتماعی را به گریه انداخت: خارق العاده ترین و ناب ترین صحنه ای ک توسط عکاس فرانسوی به نام zdeh hal شکار شد. این عکاس با اخذ مجوز رسمی از مقامات مربوطه ماهها دریک پروژه ای کنار یک تیم مستند ساز در...