Posts Tagged With 'عملیات مشترک: در الانبار به بسیج مردمی نیاز داریم'

عملیات مشترک: در الانبار به بسیج مردمی نیاز داریم

عملیات مشترک: در الانبار به بسیج مردمی نیاز داریم

عملیات مشترک: در الانبار به بسیج مردمی نیاز داریم: فرماندهی عملیات مشترک عراق تأکید کرد که برای آزادسازی استان الانبار از دست داعش، به حضور نیروهای بسیج مردمی نیاز دارد. فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای اعلام کرد:...