Posts Tagged With 'عراقیِ ثروتمند، بردگان جنسی را آزاد می‌کند'

عراقیِ ثروتمند، بردگان جنسی را آزاد می‌کند

عراقیِ ثروتمند، بردگان جنسی را آزاد می‌کند

عراقیِ ثروتمند، بردگان جنسی را آزاد می‌کند: یک شهروند ناشناس و ثروتمند عراقی با به خطر انداختن جان خود، شمار زیادی از کنیزان فروخته شده توسط داعش را پس از خریدن، به خانواده‌هایشان باز گردانده است. یک سایت خبری مسیحی،...