Posts Tagged With 'عدن تحت کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی درآمد'

عدن تحت کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی درآمد

عدن تحت کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی درآمد

عدن تحت کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی درآمد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از کنترل کامل بر همه مناطق شهر عدن، و فرار باندهای مسلح وابسته به “عبدربه منصور هادی” رئیس جمهور مستعفی و گروه های تکفیری خبر دادند. ارتش یمن و...