Posts Tagged With 'طلاق، به خاطر برداشتن نقاب و دیدن چهره همسر !'

طلاق، به خاطر برداشتن نقاب و دیدن چهره همسر !

طلاق، به خاطر برداشتن نقاب و دیدن چهره همسر !

طلاق، به خاطر برداشتن نقاب و دیدن چهره همسر ! یک زن عربستانی به علت اینکه شوهرش نقاب را از چهره اش برداشته است، درخواست طلاق کرد . این زن و شوهر پنجاه ساله، 30 سال پیش ازدواج کردند و شوهر از زمان ازدواج چهره زنش را ندیده...