Posts Tagged With 'ضرب و شتم سه بانوی ایرانی در فرودگاه ترکیه'

روشنفکرنماهای وطنی

روشنفکرنماهای وطنی

مدتی است اثری از “وطن پرستان غیور” و “برخی اوقاتِ خاص در صحنه”! یافت نمی شود! گویا اتفاقات اخیر در کشور “ترکیه” ، “رگ غیرت” حضرات “روشنفکرنما” را متورم نکرده است! گویا ضرب و شتم سه بانوی ایرانی...