Posts Tagged With 'شیرخوارگان حسینی'

شیرخوارگان حسینی و دولت انگلیس

شیرخوارگان حسینی و دولت انگلیس

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﯾﻚ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ ! ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﻣﺮﻍ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ! ﻣﯿﮕﻦ ” ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻪ ” !!! ﺟﻠﺴﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ...