Posts Tagged With 'شکست سنگین عربستان در تجاوز دریایی به عدن'

شکست سنگین عربستان در تجاوز دریایی به عدن

شکست سنگین عربستان در تجاوز دریایی به عدن

شکست سنگین عربستان در تجاوز دریایی به عدن: هجوم گسترده عربستان سعودی به عدن با وجود همراهی تعداد قابل توجهی شناور و کشتی‌های جنگی در این حمله، شکست خورد. یک منبع امنیتی یمنی روز دوشنبه تأکید کرد، در این عملیات بیش از 50...