Posts Tagged With 'شهری با تاریخی آتشین'

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان

شهری با تاریخی آتشین / بیش از سیصد کشته از مسیحیان پروتستان اين تصاوير مربوط به يك جشن ساليانه در شهر east Sussex در كشور انگلستان مي باشد كه هر ساله در 5 نوامبر در وقت غروب انجام مي گيرد و تا نيمه شب ادامه دارد. دليل این جشن به...