Posts Tagged With 'سفر یک تروریست به تل‌آویو برای تشکر از صهیونیستها'

سفر یک تروریست به تل‌آویو برای تشکر از صهیونیستها

سفر یک تروریست به تل‌آویو برای تشکر از صهیونیستها

سفر یک تروریست به تل‌آویو برای تشکر از صهیونیستها: سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد و خواستار حمایت بیشتر این رژیم از تروریست ها شد. روزنامه صهیونیستی “هاآرتص” این...