Posts Tagged With 'دلایلی که واشنگتن را به پذیرش اسد واداشت'

دلایلی که واشنگتن را به پذیرش اسد واداشت

دلایلی که واشنگتن را به پذیرش اسد واداشت

دلایلی که واشنگتن را به پذیرش اسد واداشت: تحلیلگر مشهور جهان عرب، تغییر بنیادین در رویکرد آمریکا به بحران سوریه و به رسمیت شناختن نقش و جایگاه دولت این کشور در حل بحران را تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان مخالفان...