Posts Tagged With 'حضرت علی علیه السلام'

تعبیر حضرت علی علیه السلام از زندگی با مردم

تعبیر حضرت علی علیه السلام از زندگی با مردم

حضرت علی (ع) می فرماید : زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است.. تا میتازی با تو میتازند. زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند.. هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند. و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که...