Posts Tagged With 'حج عمره تعلیق شد'

وزیر ارشاد ایران: حج عمره تعلیق شد

وزیر ارشاد ایران: حج عمره تعلیق شد

وزیر ارشاد ایران: حج عمره تعلیق شد در پی انتشار خبر “تعرض” به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه شهر جده در عربستان، علی جنتی، وزیر ارشاد ایران گفت که به رئیس سازمان حج و زیارت دستور داده است که “تا زمانی که افرادی مجرم...