Posts Tagged With 'حاج آقا قرائتی'

 حاج آقا قرائتی

 حاج آقا قرائتی

 حاج آقا قرائتی: آرزوی بچه آدامس است. هرچه روح بزرگ تر شود، امید های او هم بزرگتر می شود. بزرگترین افراد کسانی هستند که در انتظار حضرت مهدی علیه السلام باشند. چون انتظار حضرت یعنی امید جهانی! عدالت جهانی امنیت جهانی! ما با...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

در اسلام
حاج آقا قرائتی ببین سرت کلاه...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی   سخنان شیرین حاج آقا قرائتی … من که شخصا...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

در اسلام
حاج آقا قرائتی: بچه ام کوچولو بود، از من بیسکویت خواست. گفتم: امروز مى خرم. وقتى به خانه برگشتم فراموش کرده بودم. بچه دوید جلو و پرسید: بابا بیسکویت کو؟ گفتم: یادم رفت. بچه تازه به زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده. بچه...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

حاج آقا...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

در اسلام
حاج آقا...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

در اسلام
حاج آقا قرائتی: «من در اتاق یک رئیسی رفتم، کار داشتم. تا در را باز کردم دیدم یک دختری حالا یا دختر یا خانم، خیلی زیبا است. داخل اتاق رئیس رفتم گفتم: شما با این خانم محرم هستی؟ گفت: نه! گفتم: چطور با یک دختر به این زیبایی تو در...
حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی

حاج آقا قرائتی: «من يك سؤال مي‌كنم شما جواب بدهيد. افطاري خوشمزه‌تر است يا نهار؟ بگوييد… همه با هم بگوييد…. افطاري. همه مي‌گويند: افطاري بهتر است. چرا؟ براي اينكه در افطاري آدم مدتي نخورده، آدمي كه مدتي نخورد، غذا...