Posts Tagged With 'جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن شرکت دارند'

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن شرکت دارند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن شرکت دارند

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن شرکت دارند: به نوشته یک روزنامه صهیونیستی، جنگنده‌های “اسرائیل” در تجاوز نظامی به یمن مشارکت دارند. روزنامه صهیونیستی “یلی” امروز جمعه نوشت: جنگنده‌های اسرائیل در...