Posts Tagged With 'جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟'

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟

جمعیت مسلمانان چند سال دیگر از مسیحیان پیشی می گیرد؟ یک روزنامه انگلیسی از پیشی گرفتن جمعیت مسلمانان از مسیحیان در سال 2070 خبرداد.  به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، در آغاز سال 2050 جمعیت مسلمانان در قاره اروپا بیش از ده...