Posts Tagged With 'تیپ فاطمیون'

تیپ فاطمیون

تیپ فاطمیون

در اسلام
تیپ فاطمیون: ای مادر اعتراف میکنم :اگر فرزندت نبود ، امروز دیگر حرم نبود. نماینده رهبری در سپاه قدس: اگر مدافعان حرم نبودند، اثری از حرمین عسکریین(ع) و حرم حضرت زینب(س) هم...