Posts Tagged With 'تکرار فاجعۀ کشتار قانا؛ این بار در یمن'

تکرار فاجعۀ کشتار قانا؛ این بار در یمن

تکرار فاجعۀ کشتار قانا؛ این بار در یمن

تکرار فاجعۀ کشتار قانا؛ این بار در یمن: جنگنده های عربستان سعودی، با حمله به اردوگاه آوارگان یمنی در منطقه المزرق در منطقه مرزی حجه، خاطرۀ فاجعۀ تجاوز رژیم صهیونیستی به قانا را زنده کرد. وزارت دفاع یمن اعلام کرد که در...