Posts Tagged With 'توجه! توجه!'

توجه ... توجه ...

توجه … توجه …

توجه … توجه … دوستان اگه میخواهید چیزی بگید (لعن و ناسزا و…) به سعودی ها بگید نه به اعراب ما تو کشورمون برادران و عزیزان عرب داریم که از جونمونم بیشتر دوستشون داریم مبادا چیزی بگیم که ازمون دلگیر بشن مواظب باشید...
توجه! توجه!

توجه! توجه!

توجه! توجه! اخیرا پیامی شبهه انگیز در فضای مجازی رد وبدل میشود که شایسته است همه بدانند: شبهه: پيام امام حسين برای ايرانيان قبل از محرم!!{فرضا} ﴿﴾سپاسگذارم از اينکه به من عشق ميورزيد، ﴿﴾بجای پرداختن ميلياردها تومان به...