Posts Tagged With 'تشویق صهیونیست‌ها به ترک “سرزمین مرگ و هراس”'

تشویق صهیونیست‌ها به ترک "سرزمین مرگ و هراس"

تشویق صهیونیست‌ها به ترک “سرزمین مرگ و هراس”

تشویق صهیونیست‌ها به ترک “سرزمین مرگ و هراس” پایگاه‌های اجتماعی اسرائیل به تازگی شاهد افزایش انتشار ترانه‌هایی با مضمون درخواست از شهرک نشینان صهیونیست برای بستن بار و بنه خود و ترک اراضی اشغالی فلسطین...