Posts Tagged With 'تاریخچه ی چهارشنبه سوری'

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

تاریخچه ی چهارشنبه سوری: در تقويم ايرانيان قبل از اسلام، اصلاً چهارشنبه وجود نداشته، چون هفت روز هفته از شنبه تا جمعه ، از اقوام سامى و عرب وارد ايران شد. در تقويم و تاريخ ايرانيان ، ماه سى روز بوده و هر روز از ماه اسمى...