Posts Tagged With 'بیایید همیشه به امام زمان(عج) سلام کنیم'

بیایید همیشه به امام زمان(عج) سلام کنیم

بیایید همیشه به امام زمان(عج) سلام کنیم

بیایید همیشه به امام زمان(عج) سلام کنیم: عزیزان حتما می دانید که سلام مستحب و جواب آن واجب است بیایید سلام دادن به امام زمان(عج) را در برنامه روزانه خود قرار دهیم و صبح ها بعد از بیدار شدن و شب ها قبل از خواب مودبانه...