Posts Tagged With 'بهانه عجیب خلیفه داعش برای فرار از موصل'

بهانه عجیب خلیفه داعش برای فرار از موصل

بهانه عجیب خلیفه داعش برای فرار از موصل

بهانه عجیب خلیفه داعش برای فرار از موصل: منابع عراقی تأکید کردند که عناصر داعش پس از دریافت فرمانی از سوی “ابوبکر بغدادی” سرکرده اصلی این گروه تروریستی، در حال آماده شدن برای فرار از موصل هستند. به گزارش پایگاه...