Posts Tagged With 'بزرگترین میدان نفتی جهان زیر پای شیعیان عربستان'

بزرگترین میدان نفتی جهان زیر پای شیعیان عربستان

بزرگترین میدان نفتی جهان زیر پای شیعیان عربستان

بزرگترین میدان نفتی جهان زیر پای شیعیان عربستان   اوضاع منطقه العوامیه واقع در منطقه قطیف در استان شرقی عربستان و نزدیکی کشور بحرین بدجوری بهم ریخته. با توجه به اکثریت شیعه، این شهر سالهاست که با حکومت آل سعود مبارزه...